ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

Στην εθνική με τα μεγάλα

Εκδόσεις Το Ροδακιό, Μάρτιος 2001

Τιμή 15 ΕΥΡΩ

Σημείωμα του Συγγραφέα
Alexandra M. Kedves, DIE ZEIT, 1998

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>