ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ

ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΑΜΠΟΥΚΙ

Τρεις ασήμαντες ιστορίες χωρίς συμπέρασμα
(περιέχεται η μετάφραση του έργου)

Εκδόσεις Άγρα, 2005

Τιμή 10 ΕΥΡΩ